--

پیش نویس سند راهبردی گردشگری الکترونیک تهیه شد


رئیس هیئت مدیره جامعه گردشگری الکترونیک از تقدیم پیش نویس سند راهبردی گردشگری الکترونیک به معاونت گردشگری خبر داد و گفت: امیدوارم این سند تا روز جهانی گردشگری نهایی شود.

مجمع عمومی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با حضور اکثریت اعضای جامعه تشکیل و اعضای جدید هیات مدیره و بازرسین انتخاب شدند و اساسنامه آن نیز بازنگری شد. بر اساس این انتخابات حسن تقی زاده انصاری، ابراهیم پور فرج، تقی حسین زاده، مجتبی خزایی، میر نیما قاضی، آقای اباذر افشار، آقای فریبرز انصافی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و بابک شاینده و امیدعلی دریجانی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و سید مهدی حسینی بعنوان بازرس اصلی و مصطفی محمودی به عنوان بازرس علی البدل جامعه انتخاب شدند.

سپس در اولین نشست هیئت مدیره جامعه حسن تقی زاده انصاری رئیس هیئت مدیره و ابراهیم پور فرج، نایب رئیس هیئت مدیره و تقی حسین زاده، دبیر و آقای اباذر افشار سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار، و آقایان میر نیما قاضی، مجتبی خزائی، فریبرز انصافی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند.

پیرو برگزاری انتخابات مجمع، حسن تقی زاده انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: چند موضوع در جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت. یکی از آنها اقدامات جامعه گردشگری الکترونیک مانند برپایی چند کارگاه آموزشی درباره گردشگری و تحول دیجیتال بود چرا که این موضوع به عنوان شعار سازمان جهانی جهانگردی برای امسال در نظر گرفته شده است. همچنین درباره تلاش برای فرهنگ سازی این موضوع در حوزه های مختلف، پیگیری ارز دیجیتال و تشکیل کارگروه تدوین راهبردهای توسعه گردشگری الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: پیش نویس سند راهبردی گردشگری الکترونیک از طرف جامعه به معاونت گردشگری تقدیم شد که در حال بررسی است و امیدواریم تا قبل از پنجم مهر امسال که همزمان با روز جهانی گردشگری است، نهایی شود.

انصاری ادامه داد: معرفی سامانه هایی که با حراج بی ضابطه و اخلال در فضای کسب و کار باعث زیان به سامانه ها می شوند، توسط کارشناسان حقوقی در شورای عالی رقابت در حال پیگیری است. این موضوع هم در جلسه مجمع بررسی شد. موضوع بعدی توضیح اقدامات انجام شده جامعه در راستای حمایت از استارت آپ ها و تنظیم توافق نامه همکاری با اتحادیه تورگردانان ترکیه بوده است چرا که در این راستا کمیته مشترکی شکل گرفته تا از تجارب تجارت الکترونیک ترکیه استفاده شود.

به گفته رئیس هیئت مدیره جامعه گردشگری الکترونیک امضای تفاهمنامه های دیگر جامعه با سایر دستگاهها عنوان بحث های مهم دیگر اعضای این مجمع بود.
برچسب ها :