--

رستوران کالوک

تهران - تهران - بلوار اندرزگو - بلوارصبا - مجتمع کبیر - شماره177

امتیاز دهید
مناسب برای :
نوع : رستوران قدمت / سال ساخت : دوره : امکان بازدید : دارد
 
 
تهران - تهران - بلوار اندرزگو - بلوارصبا - مجتمع کبیر - شماره177

دمای فعلی°

احساس واقعی
Summary