آتشکده موشکان
--
 

آتشکده موشکان

۳ کیلومتری سرابله، روستای موشکان

امامزاده پیر محمد عابد
--
 

امامزاده پیر محمد عابد

ارکواز ، روستای گنبد

غار تایه گه
--
 

غار تایه گه

15 کیلومتری جنوب ملکشاهی ، 2 کیلومتری جنوب غربی روستای وری

سنگ نوشته آشوری
--
 

سنگ نوشته آشوری

کنار رودخانه گل گل ملکشاهی - ۸ کیلومتری شهر ارکواز - دیوار شرقی تنگه کوچک دهانه روستای گل گل

قلعه کنجانچم
--
 

قلعه کنجانچم

۱۵ کیلومتری شمال مهران ، جاده ایلام مهران ، مسیر راه کربلا

قلعه سازبن
--
 

قلعه سازبن

روستای ورگچ - گنار رودخانه کشکان

آبشار قلوز
--
 

آبشار قلوز

شهرک قلعه ، روستای سنگین آباد

آبشار کمردوغ
--
 

آبشار کمردوغ

مرکز بخش چاروسا - ۱۰ کیلومتری قلعه رئیسی

امامزاده جابر
--
 

امامزاده جابر

داخل بافت قدیمی شهر دهدشت

تنگ پیرزال
--
 

تنگ پیرزال

بخش چرام ، روستای تنگ پیرزال ، کیلومتری ۱۸ جاده دهدشت به سرفاریاب

باغ تیتو
--
 

باغ تیتو

بلوار امام علی ، فرعی ۱۶

حمام کاکامیر
--
 

حمام کاکامیر

خیابان شیخ محمدتقی بافقی ، کوچه شهید متولی

آسیاب پهلوان بادی
--
 

آسیاب پهلوان بادی

جاده بالا طرزجان

سرو چم
--
 

سرو چم

روستای چم

آبشار کفترخانه
--
 

آبشار کفترخانه

۳ کیلومتری شمال روستا

یخچال طبیعی فارسیان
--
 

یخچال طبیعی فارسیان

5 کیلومتری روستای فارسیان - دامنه کوه علی کماری