مسابقه بزرگ ایران بکرهر پاسخ درست یک امتیازه و هر هفته به 3 نفر که بالاترین امتیازهای هفته رو دارن جایزه میدیم . البته باید اینستاگرام ما رو هم فالو داشته باشین.
خطا! اینترنت خود را بررسی نمایید