استان البرز از استان‌های مرکزی ایران و سی و یکمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است . مرکز این استان شهر کرج می‌باشد.