استان سمنان از استان‌های مرکزی ایران و هفتمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است . مرکز این استان شهر سمنان می‌باشد.