آبشار دشه

آبشار دشه

آدرس استان کرمانشاه - شهرستان پاوه - پاوه - روستای دشه

آدرس استان کرمانشاه - شهرستان پاوه - پاوه - روستای دشه
no location
اطلاعات اجمالی
نوعآبشار
دوره
شماره ثبت ملی
تاریخ ثبت ملی
خطا! اینترنت خود را بررسی نمایید