آب انبار بیرون دژ

آب انبار بیرون دژ

آدرس استان سمنان - شهرستان سرخه - سرخه - خیابان عاشورا - جنب مسجد شهدا

آدرس استان سمنان - شهرستان سرخه - سرخه - خیابان عاشورا - جنب مسجد شهدا
no location
اطلاعات اجمالی
نوعآب انبار
دوره
شماره ثبت ملی
تاریخ ثبت ملی
خطا! اینترنت خود را بررسی نمایید