no-image
--

خانه هشت بهشت زواره

اصفهان - اصفهان - خیابان چهار باغ عباسی - ضلع غرب مجموعه هشت بهشت

امتیاز دهید
مناسب برای :
نوع : خانه قدمت / سال ساخت : دوره : قاجار امکان بازدید : دارد
 
 
اصفهان - اصفهان - خیابان چهار باغ عباسی - ضلع غرب مجموعه هشت بهشت

دمای فعلی°

احساس واقعی
Summary
بنای تاريخی فرهنگی هشت بهشت از جاذبه های زيبای هنر معماری پيشينيان اين ديار است كه گويی معمار اوج هنر خود را در آن به كار برده است.

اين بنا در جنب حسينيه كوچک زواره قرار دارد و عناصر ساختار فيزيكی آن شامل آجر، گچ و گل است ولی امروزه در مرمت و بازسازی آن ديگر عناصر نيز به كار رفته است كه اين بنای تاريخی از سه قسمت اصلی ، صحن غربی ، صحن شرقی و كل ساختمان تشكيل شده و ساختمان اصلی آن در دو طبقه به اشتراک اين دو صحن رقم خورده و دربدو ورود به اين بنای تاريخی ابتدا صحن شرقی را مشاهده می كنيم كه حوض بيضی شكل را در ميان دارد و در قسمت بالای حوض يک طبقه ساختمان مجزا وجود دارد كه بر بالای آن دو بادگير چون نگهبانانی است كه سالها روی پای خود ايستاده اند. اين قسمت از ساختمان سه ايوان و دو راهرور را در قرين هم طوری به دامن گرفته كه در انتهای آن اتاقهايی است كه دربهاي خود را به داخل اين ايوانها می گشايد.
ساختمان اصلی كه در دو طبقه بر روی هم استوار شده در اشتراک دو صحن شرقی و غربی درآمده و در ظهر هم بر حوضخانه‌ای تكيه زده و در قرين هم به تماشای صحن‌ها درآمده از راهرو صحن شرقی وارد وسط ساختمان بر روی يک هشت ضلعی بسان سراپرده‌ای برافراشته شده و محور مقاومت آن را ستونهايی هشت ضلعی تشكيل داده و پوشش مرتفعی بر روی دو طبقه از رواقها و اينوانه سايه افكنده و گويی در رفع تبعيض درقرين هم با صفا و صميميت ديرينه نشسته اند. دو اتاق دردو طبقه روبروی هم به طرف رواقهای دو طبقه‌ای حوضخانه و ايوانهای دو طبقه‌ای از صحن دربهايی گشوده اند و راهروهای دو طبقه را در كنار خود گرفته‌اند و در كنار اين راهروها دو طبقه ای ديگر راهرو مشاهده می شود كه محل تردد به سوی صفه‌های دو طبقه ای است كه دربهايی به داخل ايوانهای دو طبقه ای باز می شوند.

حدود ۲۳ سال قبل که این خانه توسط سید حسین ابراهیمی پور خریداری شد و وقف حضرت زهرا گردید و تعمیرات در این ساختمان بزرگ که رو به ویرانی بود شروع شد این بازسازی با کمک مردم و دولت تا به امروز در حال انجام است که آخرین تعمیرات که انجام گردیده بازسازی هشتی ورودی آن می باشد

اين خانه دردوره قاجار با معماری بسيار زيبا و حيرت انگيزی در دل شهر تاريخی زواره بنا گردیده ، بانی آن حاج ميرزا عليرضا نيری زواره ای بوده است و هم اکنون به عنوان مرکز فرهنگی ، مذهبی فاطميه جهت مراسم مربوطه از آن استفاده می گردد .

نظرات کاربران ( بدون نظر)

ثبت نظر :
با ثبت نظرات خود دیگران را راهنمایی کنید