درخت انجیر معابد

درخت انجیر معابد

آدرس استان سیستان و بلوچستان - شهرستان چابهار - چابهار - در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان

آدرس استان سیستان و بلوچستان - شهرستان چابهار - چابهار - در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان
no location
اطلاعات اجمالی
نوعدرخت
دوره
شماره ثبت ملی
تاریخ ثبت ملی
خطا! اینترنت خود را بررسی نمایید