سینمای 6 بعدی خلیج فارس
سینمای 6 بعدی خلیج فارس
سینمای 6 بعدی خلیج فارس

سینمای 6 بعدی خلیج فارس

سینمای شش بعدی دریاچه خلیج فارس -

آدرس استان تهران - شهرستان تهران - تهران - دریاچه خلیج فارس
مسیریاب گوگلمسیریاب ویز

مسیریاب گوگلمسیریاب ویز
آدرس استان تهران - شهرستان تهران - تهران - دریاچه خلیج فارس
weather
22°C

آسمان صاف

احساس واقعی : 17

اطلاعات اجمالی
نوعسینما 6 بعدی
دوره
شماره ثبت ملی
تاریخ ثبت ملی
خطا! اینترنت خود را بررسی نمایید