مسجد جارچی

مسجد جارچی

می دونی که امتیازت میتونه به خیلی ها کمک کنه؟
پس همین حالا انجامش بده !!
آدرس استان اصفهان - شهرستان اصفهان -  خیابان عبدالرزاق، خیابان حکیم، کوچه باغ قلندرها، بازار گلشن

no location
اطلاعات اجمالی
ناممسجد جارچی
استاناصفهان
شهرستاناصفهان
اطلاعات اثر
کاربریمسجد
دیرینگی
اطلاعات ثبتی
شماره ثبت ملی
تاریخ ثبت ملی

نظرات کاربران


هنوز نظری برای این جاذبه ثبت نشده است .

برای ثبت نظر خود ابتدا باید وارد شوید .
وارد شوید
آدرس استان اصفهان - شهرستان اصفهان -  خیابان عبدالرزاق، خیابان حکیم، کوچه باغ قلندرها، بازار گلشن
no location
اطلاعات اجمالی
ناممسجد جارچی
استاناصفهان
شهرستاناصفهان
اطلاعات اثر
کاربریمسجد
دیرینگی
اطلاعات ثبتی
شماره ثبت ملی
تاریخ ثبت ملی
خطا! اینترنت خود را بررسی نمایید