مناره مسجد جامع گار

مناره مسجد جامع گار

آدرس استان اصفهان - شهرستان اصفهان - ۲۲ کیلومتری شرق اصفهان در مسیر جرقویه ، روستای گار ( جار )

خطا! اینترنت خود را بررسی نمایید