میل صفرعلی

میل صفرعلی

آدرس استان قم - شهرستان قم - روستای کاج
مسیریاب گوگلمسیریاب ویز

میل صفرعلی بر فراز رشته کوهی در غرب « روستای کاج» به نام سپهر رستم واقع است که ارتفاع زیر میل تا سطح دشت به سمت جنوب 70 تا 80 متر است. نمای میل صفرعلی از لاشه سنگ و ملاط ساروج است.
ارتفاع میل 80/6 متر و قطر قاعده آن 7 متر است و به شکل برج مخروطی ناقص است.
درون میل صفرعلی را تا ارتفاع 5 متری آن، با لاشه سنگ پر کرده اند . بر روی آن اتاقکی ایجاد نموده اند که سقف آن از سنگ و ساروج است.

به علت این که اطراف میل سفالینه هایی از عصر سلجوقی، به دست آمده و با توجه به نوع معماری و شباهت آن به قلعه سنگی کاج به احتمال زیاد از آثار دوره سلجوقی می باشد.

weather
9°C

آسمان صاف

احساس واقعی : 3

اطلاعات اجمالی
نوعمنار
دورهسلجوقیان-
شماره ثبت ملی۴۷۷۵
تاریخ ثبت ملی1380/12/23

نظرات کاربران


هنوز نظری برای این جاذبه ثبت نشده است .

برای ثبت نظر خود ابتدا باید وارد شوید .
وارد شوید
مسیریاب گوگلمسیریاب ویز
آدرس استان قم - شهرستان قم - روستای کاج
weather
9°C

آسمان صاف

احساس واقعی : 3

اطلاعات اجمالی
نوعمنار
دورهسلجوقیان-
شماره ثبت ملی۴۷۷۵
تاریخ ثبت ملی1380/12/23
خطا! اینترنت خود را بررسی نمایید