--

چشمه جوشک

فارس - شیراز - شیراز - محدوده شمال غربی شیراز -در جوار روستای قصر قمشه

امتیاز دهید
مناسب برای :
نوع : چشمه قدمت / سال ساخت : دوره : امکان بازدید : دارد
 
 
فارس - شیراز - شیراز - محدوده شمال غربی شیراز -در جوار روستای قصر قمشه

دمای فعلی°

احساس واقعی
Summary