--

کوه آربابا

کردستان - بانه - جنوب بانه

امتیاز دهید
مناسب برای :
نوع : کوه قدمت / سال ساخت : دوره : امکان بازدید : دارد
 
 
کردستان - بانه - جنوب بانه

دمای فعلی°

احساس واقعی
Summary