آبشار اهواز

آبشار اهواز

آدرس استان خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز - رودخانه کارون

آدرس استان خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز - رودخانه کارون
no location
اطلاعات اجمالی
نامآبشار اهواز
استانخوزستان
شهرستاناهواز
اطلاعات اثر
کاربریآبشار
دیرینگی
اطلاعات ثبتی
شماره ثبت ملی
تاریخ ثبت ملی
خطا! اینترنت خود را بررسی نمایید