مسابقه ایران بکرمسابقه ایران بکر
قلعه چای

قلعه چای

آدرس استان آذربایجان شرقی - شهرستان عجب شیر - عجب شیر٬ 25 کیلومتری عجب شیر، منطقه نمونه گردشگری قلعه چای٬ حد فاصل روستاهای بارازلو و ینگجه (نزدیک به روستای ینگجه)

آدرس استان آذربایجان شرقی - شهرستان عجب شیر - عجب شیر٬ 25 کیلومتری عجب شیر، منطقه نمونه گردشگری قلعه چای٬ حد فاصل روستاهای بارازلو و ینگجه (نزدیک به روستای ینگجه)
no location
اطلاعات اجمالی
نامقلعه چای
استانآذربایجان شرقی
شهرستانعجب شیر
اطلاعات اثر
کاربریقلعه
دیرینگی
اطلاعات ثبتی
شماره ثبت ملی
تاریخ ثبت ملی
خطا! اینترنت خود را بررسی نمایید