مسابقه ایران بکرمسابقه ایران بکر
مدرسه کاسه گران

مدرسه کاسه گران

آدرس استان اصفهان - شهرستان اصفهان - اصفهان- سبزه میدان ـ بازار ریسمان

no location
اطلاعات اجمالی
ناممدرسه کاسه گران
استاناصفهان
شهرستاناصفهان
اطلاعات اثر
کاربریمدرسه
دیرینگی
اطلاعات ثبتی
شماره ثبت ملی
تاریخ ثبت ملی

نظرات کاربران


هنوز نظری برای این جاذبه ثبت نشده است .

برای ثبت نظر خود ابتدا باید وارد شوید .
وارد شوید
آدرس استان اصفهان - شهرستان اصفهان - اصفهان- سبزه میدان ـ بازار ریسمان
no location
اطلاعات اجمالی
ناممدرسه کاسه گران
استاناصفهان
شهرستاناصفهان
اطلاعات اثر
کاربریمدرسه
دیرینگی
اطلاعات ثبتی
شماره ثبت ملی
تاریخ ثبت ملی
خطا! اینترنت خود را بررسی نمایید