نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش خرده جنایت های زناشوهری
نمایش خرده جنایت های زناشوهری
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش سبکی
نمایش سبکی
نمایش مجلس قربانی سنمار
نمایش مجلس قربانی سنمار
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش کلبه شادی
نمایش کلبه شادی
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
استند آپ کمدی چاقی، لاغری و دوباره چاقی
استند آپ کمدی چاقی، لاغری و دوباره چاقی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش بازپرس وارد می شود
نمایش بازپرس وارد می شود
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش کمدی الهی، جلد برزخ
نمایش کمدی الهی، جلد برزخ
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
نمایش تابستان
نمایش تابستان
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
نمایش هذلولی
نمایش هذلولی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش مستند
نمایش مستند
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
نمایش مده
نمایش مده
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش دانتون
نمایش دانتون
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
اجراخوانی یرما
اجراخوانی یرما
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش ضَن
نمایش ضَن
استند آپ کمدی سه میکروفون و نیم
استند آپ کمدی سه میکروفون و نیم
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش اوردوز یا رگ زنی به شیوه سگ زنی با یک سرنگ و دو کش اضافی
نمایش اوردوز یا رگ زنی به شیوه سگ زنی با یک سرنگ و دو کش اضافی
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایشنامه‌خوانی تانگوی تخم مرغ داغ
نمایشنامه‌خوانی تانگوی تخم مرغ داغ
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش پریناز
نمایش پریناز
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
نمایش چخوفناک
نمایش چخوفناک
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش اگر از نو شروع کنیم
نمایش اگر از نو شروع کنیم
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش درس
نمایش درس
نمایش صف
نمایش صف
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش من ایرانم
نمایش من ایرانم
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
نمایش من شنگول و منگول نیستم
نمایش من شنگول و منگول نیستم
نمایش پاهای خانم هزارپا
نمایش پاهای خانم هزارپا
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش هدیه جشن سالگرد
نمایش هدیه جشن سالگرد
نمایش تن شوری
نمایش تن شوری
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش گذر لوطی هاشم
نمایش گذر لوطی هاشم
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش سبکی
نمایش سبکی
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایش دانتون
نمایش دانتون
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
نمایش کلبه شادی
نمایش کلبه شادی
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
استند آپ کمدی سه میکروفون و نیم
استند آپ کمدی سه میکروفون و نیم
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
اجراخوانی یرما
اجراخوانی یرما
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایش مده
نمایش مده
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش اوردوز یا رگ زنی به شیوه سگ زنی با یک سرنگ و دو کش اضافی
نمایش اوردوز یا رگ زنی به شیوه سگ زنی با یک سرنگ و دو کش اضافی
نمایش تابستان
نمایش تابستان
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش مجلس قربانی سنمار
نمایش مجلس قربانی سنمار
نمایش مستند
نمایش مستند
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش کمدی الهی، جلد برزخ
نمایش کمدی الهی، جلد برزخ
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایشنامه‌خوانی تانگوی تخم مرغ داغ
نمایشنامه‌خوانی تانگوی تخم مرغ داغ
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
نمایش چخوفناک
نمایش چخوفناک
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
استند آپ کمدی چاقی، لاغری و دوباره چاقی
استند آپ کمدی چاقی، لاغری و دوباره چاقی
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش خرده جنایت های زناشوهری
نمایش خرده جنایت های زناشوهری
نمایش بازپرس وارد می شود
نمایش بازپرس وارد می شود
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش هذلولی
نمایش هذلولی
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش پاهای خانم هزارپا
نمایش پاهای خانم هزارپا
نمایش تن شوری
نمایش تن شوری
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش درس
نمایش درس
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش من ایرانم
نمایش من ایرانم
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش من شنگول و منگول نیستم
نمایش من شنگول و منگول نیستم
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش صف
نمایش صف
نمایش هدیه جشن سالگرد
نمایش هدیه جشن سالگرد
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
استند آپ کمدی چاقی، لاغری و دوباره چاقی
استند آپ کمدی چاقی، لاغری و دوباره چاقی
نمایش مجلس قربانی سنمار
نمایش مجلس قربانی سنمار
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش سبکی
نمایش سبکی
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش اوردوز یا رگ زنی به شیوه سگ زنی با یک سرنگ و دو کش اضافی
نمایش اوردوز یا رگ زنی به شیوه سگ زنی با یک سرنگ و دو کش اضافی
نمایشنامه‌خوانی تانگوی تخم مرغ داغ
نمایشنامه‌خوانی تانگوی تخم مرغ داغ
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش مده
نمایش مده
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش هذلولی
نمایش هذلولی
استند آپ کمدی سه میکروفون و نیم
استند آپ کمدی سه میکروفون و نیم
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش تابستان
نمایش تابستان
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش مستند
نمایش مستند
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
اجراخوانی یرما
اجراخوانی یرما
نمایش ناشی از سرفه
نمایش ناشی از سرفه
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش کلبه شادی
نمایش کلبه شادی
نمایش خرده جنایت های زناشوهری
نمایش خرده جنایت های زناشوهری
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایش درس
نمایش درس
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش تن شوری
نمایش تن شوری
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
نمایشنامه‌خوانی بیمارگان
نمایشنامه‌خوانی بیمارگان
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش من شنگول و منگول نیستم
نمایش من شنگول و منگول نیستم
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایش هدیه جشن سالگرد
نمایش هدیه جشن سالگرد
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش من ایرانم
نمایش من ایرانم
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
نمایش کلبه شادی
نمایش کلبه شادی
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش در اتاق های یک هتل
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش مستند
نمایش مستند
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش هذلولی
نمایش هذلولی
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش خرده جنایت های زناشوهری
نمایش خرده جنایت های زناشوهری
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایش ناشی از سرفه
نمایش ناشی از سرفه
نمایش تابستان
نمایش تابستان
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش سبکی
نمایش سبکی
اجراخوانی یرما
اجراخوانی یرما
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش مجلس قربانی سنمار
نمایش مجلس قربانی سنمار
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش تن شوری
نمایش تن شوری
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش هدیه جشن سالگرد
نمایش هدیه جشن سالگرد
نمایش من ایرانم
نمایش من ایرانم
نمایش من شنگول و منگول نیستم
نمایش من شنگول و منگول نیستم
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش درس
نمایش درس
نمایشنامه‌خوانی بیمارگان
نمایشنامه‌خوانی بیمارگان
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایش ناشی از سرفه
نمایش ناشی از سرفه
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش هذلولی
نمایش هذلولی
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش مستند
نمایش مستند
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تابستان
نمایش تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایشنامه‌خوانی بیمارگان
نمایشنامه‌خوانی بیمارگان
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش درس
نمایش درس
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش هذلولی
نمایش هذلولی
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایش سبکی
نمایش سبکی
نمایش تابستان
نمایش تابستان
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش مستند
نمایش مستند
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ناشی از سرفه
نمایش ناشی از سرفه
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش درس
نمایش درس
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
نمایش دانتون
نمایش دانتون
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
نمایش سبکی
نمایش سبکی
نمایش دانتون
نمایش دانتون
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش ناشی از سرفه
نمایش ناشی از سرفه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش تابستان
نمایش تابستان
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش هذلولی
نمایش هذلولی
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش مستند
نمایش مستند
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش شاهزاده اژدها
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
نمایش درس
نمایش درس
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش سبکی
نمایش سبکی
نمایش مستند
نمایش مستند
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش تابستان
نمایش تابستان
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش هذلولی
نمایش هذلولی
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش ناشی از سرفه
نمایش ناشی از سرفه
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش دانتون
نمایش دانتون
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش درس
نمایش درس
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش روزی روزگاری بندر
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش هذلولی
نمایش هذلولی
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایش ناشی از سرفه
نمایش ناشی از سرفه
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش تابستان
نمایش تابستان
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
نمایش دانتون
نمایش دانتون
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش مستند
نمایش مستند
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایشنامه‌خوانی منم اومدم
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش سبکی
نمایش سبکی
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر
نمایش سلول
نمایش سلول
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش درس
نمایش درس
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش شاهزاده اژدها
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش ناشی از سرفه
نمایش ناشی از سرفه
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش دَم
نمایش دَم
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش دانتون
نمایش دانتون
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش مستند
نمایش مستند
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش سبکی
نمایش سبکی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش سروان بی مخ
نمایش سروان بی مخ
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
نمایش تابستان
نمایش تابستان
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش کالاندولا
نمایش کالاندولا
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
نمایش هدیه جشن سالگرد
نمایش هدیه جشن سالگرد
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش درس
نمایش درس
نمایش برزخ
نمایش برزخ
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش سروان بی مخ
نمایش سروان بی مخ
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ
نمایش دانتون
نمایش دانتون
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش مستند
نمایش مستند
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش سبکی
نمایش سبکی
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش تابستان
نمایش تابستان
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
نمایش ناشی از سرفه
نمایش ناشی از سرفه
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش کالاندولا
نمایش کالاندولا
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
نمایش هدیه جشن سالگرد
نمایش هدیه جشن سالگرد
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش خاله سوسکه
نمایش خاله سوسکه
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش روزی روزگاری بندر
نمایش روزی روزگاری بندر
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش سروان بی مخ
نمایش سروان بی مخ
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
نمایش دانتون
نمایش دانتون
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش خاله سوسکه
نمایش خاله سوسکه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش کالاندولا
نمایش کالاندولا
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایش سبکی
نمایش سبکی
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش ناشی از سرفه
نمایش ناشی از سرفه
نمایش تابستان
نمایش تابستان
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش کال سنتر
نمایش کال سنتر
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش دانتون
نمایش دانتون
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش تابستان
نمایش تابستان
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالاندولا
نمایش کالاندولا
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش چه کسی شلیک کرد؟
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش ناشی از سرفه
نمایش ناشی از سرفه
نمایش سروان بی مخ
نمایش سروان بی مخ
نمایش دَم
نمایش دَم
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نمایش سبکی
نمایش سبکی
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش خاله سوسکه
نمایش خاله سوسکه
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش ماخ، زندان ابوغریب
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش جک قاتل
نمایش جک قاتل
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش برزخ
نمایش برزخ
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش در اتاق های یک هتل
نمایش در اتاق های یک هتل
مونولوگ آینه برعکس
مونولوگ آینه برعکس
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش ناشی از سرفه
نمایش ناشی از سرفه
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایش هزار و یک تو
نمایش هزار و یک تو
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش برفک
نمایش برفک
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش هفتمین جان سگ
نمایش هفتمین جان سگ
نمایش همسفر آفتاب
نمایش همسفر آفتاب
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش کال سنتر
نمایش کال سنتر
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش دردسر اسباب بازی ها
نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش اقلیت
نمایش اقلیت
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش راز اتاق آرزو
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش درون کاوی چند بازدم نوشتاری
نمایش موش + گربه
نمایش موش + گربه
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایش تهمینه در هفت خوان رستم
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش شب بخیر مادر
نمایش شب بخیر مادر
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش کافکا با من سخن بگو
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش ازدواج آقای می سی سی پی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش خاله سوسکه
نمایش خاله سوسکه
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
نمایش تابستان
نمایش تابستان
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش شاباش خوان
نمایش شاباش خوان
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش پارانوئید
نمایش پارانوئید
نمایش کالبد شکافی
نمایش کالبد شکافی
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش زاویه
نمایش زاویه
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش کالاندولا
نمایش کالاندولا
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن
نمایش در انتظار گودو
نمایش در انتظار گودو
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش جک قاتل
نمایش جک قاتل
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش دانتون
نمایش دانتون
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
نمایش ماه در آب
نمایش ماه در آب
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش کال سنتر
نمایش کال سنتر
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایشنامه‌خوانی قهوه‌خانه قنبر
نمایشنامه‌خوانی قهوه‌خانه قنبر
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش خاله سوسکه
نمایش خاله سوسکه
نمایش خواستگاری
نمایش خواستگاری
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش همسفر آفتاب
نمایش همسفر آفتاب
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش ماورای بنفش
نمایش ماورای بنفش
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش شاه آباس، مکتب تبریز
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش کانفیدنشیال
نمایش کانفیدنشیال
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش کالاندولا
نمایش کالاندولا
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش هفتمین جان سگ
نمایش هفتمین جان سگ
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش جک قاتل
نمایش جک قاتل
نمایش آن ها
نمایش آن ها
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش کال سنتر
نمایش کال سنتر
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش آه بر انکار ماه
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش هفتمین جان سگ
نمایش هفتمین جان سگ
نمایش کالاندولا
نمایش کالاندولا
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش بانوی غریب مدینه
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش خاله سوسکه
نمایش خاله سوسکه
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش همسفر آفتاب
نمایش همسفر آفتاب
نمایشنامه‌خوانی قهوه‌خانه قنبر
نمایشنامه‌خوانی قهوه‌خانه قنبر
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش جک قاتل
نمایش جک قاتل
نمایش آن ها
نمایش آن ها
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش برزخ
نمایش برزخ
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند
نمایشنامه‌خوانی قهوه‌خانه قنبر
نمایشنامه‌خوانی قهوه‌خانه قنبر
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش کال سنتر
نمایش کال سنتر
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش هفتمین جان سگ
نمایش هفتمین جان سگ
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش آنگاه آن نگاه
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش کالاندولا
نمایش کالاندولا
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
پرفورمنس جانی (خون، چلیک، طبیعت)
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش موی سیاه خرس زخمی
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش ملاقات
نمایش ملاقات
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش تبرئه
نمایش تبرئه
نمایش خاله سوسکه
نمایش خاله سوسکه
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش آن ها
نمایش آن ها
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش جک قاتل
نمایش جک قاتل
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش ملاقات
نمایش ملاقات
نمایش کال سنتر
نمایش کال سنتر
نمایش کالاندولا
نمایش کالاندولا
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایشنامه‌خوانی سیاه، سفید
نمایشنامه‌خوانی سیاه، سفید
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش رئیس مزرعه
نمایش رئیس مزرعه
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش کدو قلقله زن
نمایش کدو قلقله زن
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایشنامه‌خوانی بیمار قلابی
نمایشنامه‌خوانی بیمار قلابی
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش شهر تنهایی من
نمایش شهر تنهایی من
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش هفتمین جان سگ
نمایش هفتمین جان سگ
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش نامه نویس
نمایش نامه نویس
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش خاله سوسکه
نمایش خاله سوسکه
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
نمایش گذر لوطی هاشم
نمایش گذر لوطی هاشم
نمایش جک قاتل
نمایش جک قاتل
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایش خاله سوسکه
نمایش خاله سوسکه
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش هفتمین جان سگ
نمایش هفتمین جان سگ
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایشنامه‌خوانی سیاه، سفید
نمایشنامه‌خوانی سیاه، سفید
نمایش سلول
نمایش سلول
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش رئیس مزرعه
نمایش رئیس مزرعه
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش ملاقات
نمایش ملاقات
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش کالاندولا
نمایش کالاندولا
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش کال سنتر
نمایش کال سنتر
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش تکرار
نمایش تکرار
نمایشنامه‌خوانی بیمار قلابی
نمایشنامه‌خوانی بیمار قلابی
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایش یک مهمانی خون آلود
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش گذر لوطی هاشم
نمایش گذر لوطی هاشم
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
استند آپ کمدی کارگاه خنده دارها
استند آپ کمدی کارگاه خنده دارها
نمایش جک قاتل
نمایش جک قاتل
نمایش ملاقات
نمایش ملاقات
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش خوابمردگی
نمایش خوابمردگی
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایش خاله سوسکه
نمایش خاله سوسکه
نمایشنامه‌خوانی سیاه، سفید
نمایشنامه‌خوانی سیاه، سفید
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش کالاندولا
نمایش کالاندولا
نمایش زهرماری
نمایش زهرماری
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
استند آپ کمدی کارگاه خنده دارها
استند آپ کمدی کارگاه خنده دارها
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایش رئیس مزرعه
نمایش رئیس مزرعه
نمایشنامه‌خوانی بیمار قلابی
نمایشنامه‌خوانی بیمار قلابی
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش ضَن
نمایش ضَن
نمایشنامه‌خوانی پاییز نگفته بود
نمایشنامه‌خوانی پاییز نگفته بود
نمایش شوبیل
نمایش شوبیل
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش ملکه زیبایی لی نین
نمایش ملکه زیبایی لی نین
نمایش بی تابستان
نمایش بی تابستان
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش کال سنتر
نمایش کال سنتر
نمایش آن ها
نمایش آن ها
نمایش سلول
نمایش سلول
گیم تیاتر راز گنجور
گیم تیاتر راز گنجور
نمایش سمفونی گاو
نمایش سمفونی گاو
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش سقوط اضطراری
نمایش سقوط اضطراری
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین
نمایش هفتمین جان سگ
نمایش هفتمین جان سگ
نمایش هفت خواب
نمایش هفت خواب
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایش جک قاتل
نمایش جک قاتل
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایشنامه‌خوانی روزی روزگاری در آلامو
نمایش دلارام ناآرام
نمایش دلارام ناآرام
نمایش مرگ فیدل
نمایش مرگ فیدل
نمایش بدون تماشاگر
نمایش بدون تماشاگر
نمایش سوءتفاهم
نمایش سوءتفاهم
نمایش مده‌آی سن مدار
نمایش مده‌آی سن مدار
باشگاه تیاتر باران
باشگاه تیاتر باران
اجراهای عصری با نمایش
اجراهای عصری با نمایش
رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته)
نمایش بیمارگان
نمایش بیمارگان
نمایش ترس و لرز
نمایش ترس و لرز
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
نمایش گذر لوطی هاشم
نمایش گذر لوطی هاشم
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
فیلم‌تیاتر در مکتب تهران
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
نمایش ملکه زیبایی لی نین
نمایش ملکه زیبایی لی نین
نمایش رئیس مزرعه
نمایش رئیس مزرعه
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش حسنی و جوجه دایناسور
نمایش کالاندولا
نمایش کالاندولا
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایش ۳۰/دی/۹۵
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج
نمایشنامه‌خوانی سیاه، سفید
نمایشنامه‌خوانی سیاه، سفید
نمایش کاش خوابت رو ندیده بودم
نمایش کاش خوابت رو ندیده بودم
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش سیاه و سیندرلا
نمایش آوازخوان طاس
نمایش آوازخوان طاس
نمایش جک قاتل
نمایش جک قاتل
نمایش شاهدین اعدام
نمایش شاهدین اعدام
نمایشنامه‌خوانی بیمار قلابی
نمایشنامه‌خوانی بیمار قلابی
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش همه دزدها که دزد نیستند
نمایش سمفونی گاو
نمایش سمفونی گاو
نمایش کال سنتر
نمایش کال سنتر
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایش یک مهمانی خون آلود
نمایش صورت چرمی
نمایش صورت چرمی
نمایش دَم
نمایش دَم
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟
نمایش چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟